Omgevingsrecht


Omgevingsrecht is het rechtsgebied dat heel veel regels bevat over uw leef- en woonomgeving. Het gaat dan over bouwen, slopen, kappen van bomen, maar ook oer het Milieu in de breedste zin van het woord (natuur, lucht, water en bodem). De belangrijkste regels (maar lang niet de enige) staan in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze jonge wet (sinds 1 oktober 2010) is nog volop in ontwikkeling, die door ons kantoor nauwgezet worden bijgehouden om u optimaal van dienst te zijn.

 

Momenteel werkt Den Haag aan een integrale Wet Omgevingsrecht. Wij volgen die ontwikkelingen nauwgezet.