Milieurecht

 

De regels over het milieurecht in met name de Wet Milieubeheer  geven het bevoegd gezag (heel vaak provincie en  gemeente) de bevoegdheid om in het kader van een goed en duurzaam milieu vergunningen te geven voor allerlei activiteiten (heel vaak bedrijfsmatig) die hinder kunnen toebrengen aan omwonenden. Die hinder bestaat vaak uit geluid- en geuroverlast.