Bestuursrecht

 

De overheid, meestal de gemeente, neemt voortdurend besluiten op basis van een wet. Die besluiten raken vaak alle burgers, denk aan een verordening (op landelijk niveau: een wet). Heel vaak treft een besluit alleen u. Dat is het geval wanneer bijvoorbeeld een Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt verleend of geweigerd. Het kan zijn dat uw buurman het niet eens is met de verleende bouwvergunning. U gaat natuurlijk niet akkoord met de geweigerde bouwvergunning. In beide gevallen wordt dan bezwaar aangetekend tegen het besluit bij de gemeente. De bezwaarschriftenprocedure (met eventueel daarna beroep bij de rechter) is kenmerkend voor het bestuursrecht (rechtsbescherming).