Aansprakelijkheidsrecht

 

Het sluitstuk, maar zeker niet onbelangrijk, vormt het aansprakelijkheidsrecht. De overheid handelt over het algemeen in het algemeen belang op basis van de wet. Steeds staat de publieke taak op de voorgrond. De overheid behartigt het publiek domein en handelt namens ons allen. Soms worden daarbij fouten gemaakt. Als die fout heel ernstig is en u lijdt daardoor schade,dan kan de overheid veroordeeld worden tot vergoeding van die schade. Het zelfs mogelijk dat de overheid schade moet vergoeden wanneer zij bijvoorbeeld in het algemeen belang helemaal volgens de regels een straat afsluit zonde zich te realiseren dat daar een ondernemer zit die door die afsluiting minder kan verkopen en dus omzetschade leidt. Juist die schadevergoedingsplicht bij rechtmatig handelen is bij uitstek een onderwerp waarbij wij u heel goed van dienst kunnen zijn.