Praktijkinformatie
Sinds 2011 is Advocatenpraktijk Theunen in Deurne begonnen. De praktijk is gevestigd in het kantoorgebouw Pylon aan De Poort in Deurne, gelegen op de begane grond en tegenover de Rabobank Zuidoost Brabant, direct naast de N270.

 

De rechtsgebieden, waarop Advocatenpraktijk Theunen zich beweegt, zijn:

 

Omgevingsrecht
Momenteel werkt Den Haag aan een integrale Wet Omgevingsrecht. Wij volgen die ontwikkelingen nauwgezet.

 

Bestuursrecht
In de praktijk is de Algemene wet bestuursrecht van groot belang wanneer de overheid dreigt met bestuursdwang of last onder dwangsom ('herstelsancties'). Kennis van de Algemene wet bestuursrecht is voorts van groot belang voor het voeren van procedures in bezwaar bij het bestuur en in beroep bij de rechtbank.

 

Bouwrecht
Het bouwrecht omvat ook aspecten die nauw verband houden met vastgoed: aanbestedingen, huur, koop-aannemingsovereenkomsten, maar ook problemen over erfdienstbaarheden, perceelgrensgeschillen etc.

 

Milieurecht
Hoewel milieuhygiƫnische aspecten in bestemmingsplannen eigenlijk ook al onder het milieurecht vallen, kent het milieurecht specifieke regels waaraan inrichtingen moeten voldoen wanneer zij 'hinder' (geur, geluid etc) veroorzaken.

 

Aansprakelijkheidsrecht
De vorige rechtsgebieden bevatten regels waaraan de overheid, maar ook burgers en bedrijven zich moeten houden; ieder vanuit haar eigen verantwoordelijkheid. Wat nu wanneer dat niet gebeurt en er wordt schade geleden? Dat is een vraag die volgens de regels van het aansprakelijkheidrecht moet worden aangepakt. Vaak mondt dat uit in een procedure bij de rechter.