Klachtenregeling
Klacht: elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk

gedane uitlatingen van ongenoegen van of namens een cliƫnt betreffende de dienstverlening door een of meer advocaten van Advocatenpraktijk Theunen.