Mr. drs. A. Theunen is lid van de Vereniging van Bouwrechtadvocaten en is afgestudeerd in het privaatrecht en bestuursrecht. Hij neemt ook zitting in bezwaar- en beroepschriftencommissies. Met ingang van 1 maart 2014 werkt Theunen zeer nauw samen met Bernhaege Advocaten te Veghel.